Opinnot vaarassa keskeytyä?

Hyvä klikkaus! Etsitään yhdessä ratkaisut, jotka auttavat sinua opintojen suorittamisessa ja tutkinnon saamisessa.

Oma ryhmänohjaajasi / tutoropettajasi huolehtii siitä, että saat opiskeluusi tukea ja ohjausta. Keskustele hänen kanssaan opintoihisi liittyvistä pulmista. Halutessasi voit mennä keskustelemaan asiasta myös opinto-ohjaajan, kuraattorin tai erityisopettajan kanssa.

Sinä voit vaikuttaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) tai henkilökohtaistamissuunnitelmasi (HEKSU) sisältöön. Voit esimerkiksi suorittaa joitain kokonaisuuksia työvaltaisemmin oppilaitoksessa tai jossain muussa erilaisessa oppimisympäristössä.

HOPS ja HEKSU

HOPS ja HEKSU ovat opetuksen henkilökohtaistamista. Se tarkoittaa sitä, että yhdessä ryhmänohjaajan tai tutoropettajan kanssa  suunnittelet opintojesi sisältöä, aikataulua, opiskelumenetelmiä sekä niiden toteuttamiseen tarvittavaa ohjausta ja tukea. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa!

Yksilöllistäminen

Yksilöllistäminen on mahdollisuutesi saada opiskelumateriaalia, jotta voit oppimisessa hyödyntää omia vahvuuksiasi ja sitä kautta helpottaa opiskeluasi.  Myös tehtävien palautusaikoja ja kokeisiin vastausaikoja voidaan tarvittaessa pidentää.

Tukiopetus,rästipaja,oppipaja

Selvitä miten omassa oppilaitoksessasi tukiopetuksen antaminen on järjestetty. Ryhmänohjaajasi, opinto-ohjaaja tai kuraattori opastavat sinua miten ja missä saat tukea.

Rästipaja, opintopiiri tai oppipaja ovat oppilaitoksen tarjoamaa tukea opiskelijoille, joilla on jäänyt opintotehtäviä tekemättä tai jotka kaipaavat tehtävien tekemiseen ohjausta.

Hankkeen tukijat