Oppilaitoksen opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut on yleisnimi niille toimille ja tekijöille, jotka turvaavat sinun opiskelumahdollisuuksiasi ja auttavat ja ohjaavat opintojen aikaisissa asioissa.  Yleensä kannattaa aina ensimmäisenä keskustella asioista oman ryhmänohjaajan/tutoropettajan kanssa. Tilanteesta riippuen, sinun voi joskus olla helpompi olla suoraan yhteydessä muihin opiskelijapalveluiden toimijoihin.

Ryhmänohjaaja/tutoropettaja

Ryhmänohjaaja on lähiohjaajasi. Hän perehdyttää sinut opiskelukäytäntöihin ja oppilaitoksen palveluihin. Ryhmänohjaaja ohjaa sinua ammatillisissa asioissa ja oman opiskelusuunnitelmasi toteuttamisessa. Hän tiedottaa sinulle ja ryhmällesi ajankohtaisista asioista. Hän seuraa opinnoissa etenemistäsi ja läsnäoloasi. Ryhmänohjaaja kannattaa pitää ajantasalla kaikista opintoihisi vaikuttavista muutostilanteista.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja neuvoo ja opastaa sinua omien opintojesi suunnittelussa ja erilaisten opiskeluesteiden poistamisessa. Opinto-ohjaajalta voit myös saada vinkkejä, miten kehität omia opiskelutaitojasi. Yhdessä opinto-ohjaan ja ryhmänohjaajasi kanssa voitte suunnitella järjestelyjä ja tukitoimia opintojesi etenemiselle.

Erityisopettaja

Erityisopettajan tai erityisopetuksesta vastaavan opettajan (ERVA) kanssa voit suunnitella opiskelusi tueksi erityisiä järjestelyjä. Esimerkiksi opetuksen tavoitteita voi keventää, mikäli sinulla on oppimisvaikeuksia tai tilapäinen vaikeus edetä opinnoissa. Erityisopettajalta saat myös vinkkejä ja ohjausta asioiden oppimiseen uudella tavalla.

Kuraattori/koulutusohjaaja

Kuraattori ohjaa ja auttaa kaikenlaisissa arjen asioissa. Hänen luokseen voit hakeutua juttelemaan omasta elämäntilanteestasi tai selvittämään epäselviä asioita. Häneltä saat neuvoja ja opastusta oman elämäsi sujumiseen, ihmissuhdeasioihin tai muihin sinua askarruttaviin asioihin. Kuraattori pyytää tarvittaessa sinulle apua oppilaitoksen ulkopuolelta tai järjestää neuvotteluja kotiväkesi kanssa.

Opiskeluterveydenhoitaja

Sinun on tärkeä osallistua terveystarkastuksiin, joihin terveydenhoitaja sinut kutsuu. Häneltä saat ohjeita ja neuvoja terveytesi ylläpitämiseen ja erilaisten sairauksien ja oireiden hoitamiseen.  Häneltä saat neuvoja myös seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajalle voi varata ajan puhelimitse tai paikan päällä. Hänellä on vastaanottoaikaa myös äkillisiä sairastumisia varten. Terveydenhoitajan kautta pääset tarvittaessa muuhun hoitoon, esimerkiksi lääkäriin tai hammaslääkäriin.

Psykologi

Psykologi on ammattilainen, joka toimii opiskelijan hyvinvoinnin ja  jaksamisen tukena. Psykologin vastaanotolle voi hakeutua keskustelemaan luottamuksellisesti omaan elämään liittyvistä asioista. Oma jaksaminen, erilaiset vaikeat elämäntilanteet, vaikeudet toimia toisten ihmisten kanssa ja muut opintoja vaikeuttavat asiat voi ottaa käsittelyyn yhdessä psykologin kanssa. Eri paikkakunnilla on eri tavoin järjestetty mahdollisuus päästä psykologin vastaanotolle.

Opintosihteeri

Opintosihteeri auttaa sinua erilaisissa opiskelusi arkeen liittyvissä asioissa. Hän neuvoo opintososiaalisten etuuksien, kuten opinto- ja koulumatkatukien hakemisessa ja lomakkeiden täyttämisessä. Lisäksi opintosihteeri kirjoittaa todistuksen opiskelustasi ja toimittaa opintokorttisi tarvittaessa eteenpäin. Opintosihteerin löydät oppilaitoksesi opintotoimistosta.

Asuntolaohjaaja/asuntolatoiminnasta vastaava

Joillain oppilaitoksilla on omaa asuntolatoimintaa ja toimintaa ohjaamaan on nimetty henkilö.  Asuntolaohjaaja tai toiminnasta vastaava henkilö opastaa sinua asuntolan asioissa. Häneltä voit kysellä asumiseen liittyviä asioita ja esim. asuntolan ja paikkakunnan vapaa-ajan toiminnasta.

Opiskelijatutor

Kaikilla koulutusaloilla on omat opiskelijatutorinsa.  He ovat opiskelijoita, joita on koulutettu esittelemään oppilaitostaan ja omaa koulutustaan. Heiltä voit kysellä opiskeluasi helpottavia käytännön neuvoja. Tutorit järjestävät myös opiskelijoille mukavaa yhteistä toimintaa. Kuraattorilta saat lisätietoja.

Hankkeen tukijat