Opiskelun tukipalvelut

Oppilaitoksellasi on yhteistyötoimijoita, jotka voivat omalta osaltaan tukea opintojesi etenemistä. Ryhmänohjaajasi tai joku opiskelijapalveluista ohjaa sinua oikean palvelun löytämisessä. Näitä palveluja järjestetään joko opiskelupaikkakunnallasi tai omassa kotikunnassasi.

Terveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhoitaja ohjaa sinut tarvittaessa muihin terveydenhuollon palveluihin. Opiskeluterveydenhoitajan kautta pääset lääkärin vastaanotolle,  suun- ja hampaiden hoitoon, mahdollisiin jatkotutkimuksiin tai mielenterveyspalveluihin.

Sosiaalipalvelut

Kuraattorilla on suora yhteys kunnan sosiaalipalveluihin. Hän ohjaa sinut tarvittaessa keskustelemaan vastaavan kuraattorin ja oman kotikuntasi sosiaalityöntekijän kanssa. Sosiaalityöntekijän kanssa pääset selvittämään elämäntilannettasi kokonaisuutena. Tuen tarpeesi voivat liittyä rahaan, asumiseen, arjen sujumiseen, jaksamiseen tai siihen, että et tiedä miten elämäntilanteessasi toimisit. Sosiaalipalveluihin voit ottaa myös itse yhteyttä tai kotiväkesi voi sen tehdä.

Työ- ja elinkeinopalvelut

Satakunnan TE-toimistoissa tarjotaan mm. ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluita. Niistä voit saada apua miettiessäsi alan vaihtoa tai ratkaisuja opintojen etenemiseen ja lopppuun saattamiseen.  Ammatinvalinta- ja uraohjaus auttaa sinua selvittämään omia kiinnostuksiasi ja taipumuksiasi, mahdollisia opiskelun esteenä olevia syitä sekä keinoja niiden poistamiseksi.  Tavoitteena on tukea urasuunnitelmasi tekemisessä ja toteuttamisessa. TE-toimistoissa voidaan sinulle järjestää myös mahdollisuus tutustua eri vaihtoehtoihin esim. työkokeilun avulla. Neuvoja saat myös työpaikan hakemisessa.

Satakunnan TE-toimiston ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluihin voi varata ajan puhelimitse numerosta 0295 045 203.

Nuorten työpaja

Nuorten työpaja voi eri tilanteissa tarjota sinulle toisenlaisen paikan oppia. Työpajalla opiskelu painottuu tekemällä oppimiseen ja erilaisen oppimisympäristön hyödyntämiseen.  Opintojasi voidaan tarvittaessa suunnitella niin, että suoritat sovittuja osia työpajalla.  Opinto-ohjaajalta saat lisätietoa. Työpajallekin voit poiketa kysymään neuvoa, jos olet epävarma miten sinun kannattaisi edetä.

Etsivä nuorisotyö

Opiskelijapalveluista pyydetään etsivän työn ohjaaja apuun, jos jäät toistuvasti pois koulusta eikä sinuun saada yhteyttä. Etsivän työn ohjaajan tehtävänä on auttaa sinua eteenpäin. Se tarkoittaa, että keskeneräiset asiat selvitetään yhdessä. Sinua kannustetaan ja tuetaan suorittamaan kesken olevat opinnot loppuun, mutta kanssasi kartoitetaan muitakin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Sinun toiveesi ja tavoitteesi ovat työn lähtökohta. Etsivän kanssa työskentely on sinulle vapaa-ehtoista, luottamuksellista ja maksutonta.

Tukea omaan elämään

Tämän otsikon alle on koottu erilaisia palveluita, joihin voi olla yhteydessä kovinkin erilaisissa elämän asioissa: Koetko olevasti yksinäinen? Onko sinulla vaikeuksia pitää omaa elämäsi tasapainossa? Ehkä olet tai joku toinen on huolissaan alkoholin käytöstäsi tai mahdollisesta pelaamisongelmasta? Apua on tarjolla elämänhallintaan liittyviin vaikeuksiin,  alkoholi-, lääke- ja huumeongelmiin, pelaamisen ongelmiin sekä muihin arkista elämää hankaloittaviin vaikeuksiin.

Ota rohkeasti yhteyttä, tilaa itse aika tai pyydä ohjaajasi varaamaan sinulle aika. Palvelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja asiakkaille maksuttomia. Ensimmäisellä tapaamiskerralla kerrot tilanteesi työntekijälle ja yhdessä arvioitte miten auttaminen kohdallasi etenee.

Hankkeen tukijat